• new slide 6
  • new slide 7
  • new slide 8
  • new slide 9
  • new slide 10

ชั้นเรียน

K - Academy

l2014-aug

วันเวลา
กลุ่ม 1 : ทุกวันจันทร์ พุธ 13.00 – 15.00

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ปฏิทินคลาสเรียน

K-Pop Dance 2016 July


วันเวลา : ทุกวันอังคาร 18.00 – 19.00. เริ่มเรียน : วันที่ 9 สิงหาคม 2559

K - Academy

กลุ่ม 1 : ทุกวันจันทร์ พุธ 13.00 – 15.00. กลุ่ม 2 : ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 18.00 – 20.00

korea-net-mid
kc-d
kcc-benner-201606
visit-korea-year

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์