• new slide 6
 • new slide 7
 • new slide 8
 • new slide 9
 • new slide 10

ชั้นเรียน

กุมภาพันธ์ 2015

k-cuisine-2015กุมภาพันธ์ 2015

คลาสเรียนทำอาหารเกาหลี เปิดสอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10:00 ~ 11:30 น.

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รับจำนวน 12 ท่านเท่านั้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ปฏิทินคลาสเรียน

K-POP Dance


3 มีนาคม 2015 – 27 เมษายน 2015

เรียนทุกวันอังคาร

กิจกรรม

 • K-Cinema Night-2015

   

  โปรแกรมภาพยนตร์เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 Movie & Webtoon ภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจการสร้างมาจาก Webtoon โดยมีตารางการจัดฉายภาพยนตร์ ดังนี้อ่านเพิ่มเติม...

 • Listen-to-the-Cities-Poster-A3 150302

  งานประชุมการค้นคว้าเกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัยไทย-เกาหลี

  “Listen to the Cities” เป็นงานประชุมที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเกาหลีและไทยโดยผ่านตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นอ่านเพิ่มเติม...

 • b7-sm--

  นิทรรศการนี้เน้นให้ความสำคัญกับศิลปินหญิงจากสามเชื้อชาติ ได้แก่ ไทย เกาหลีและศิลปินเชื้อสายเยอรมัน-ฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย ศิลปินทั้งสามได้พยายามหาจุดเชื่อมต่อเพื่อเติมเต็มช่องว่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ‘Intermezzo'อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์

 • 대회명 : 「2015 장병•청년 통일안보 비전 발표대회」

  참가방식 : 청년 2~5명으로 팀 단위 참가(개인 참가 불가)

  참가대상 : 만 19세 이상~30세 이하의 해외교포 대학(원)생 혹은 이에 준하는 교육기관 재학생, 유학생อ่านเพิ่มเติม...

 • เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร เพลง ทำให้เกิดโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรากฎการณ์ดังกล่าว KOFICE เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่นิยมกระแสนิยมเกาหลีในการขอรับ เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ K-Pop , ละคร , ภาพยนตร์ ฯลฯ ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่นิยมในกระแสอ่านเพิ่มเติม...

 • news20150318

  The National Gugak Center hosts an international fellowship program for young professionals in the field of music including traditional musicians, ethnomusicologists, music educators, composers, etc. This program is part of the Cultural Partnership Initiative (CPI)อ่านเพิ่มเติม...