• new slide 6
 • new slide 7
 • new slide 8
 • new slide 9
 • new slide 10

ชั้นเรียน

กุมภาพันธ์ 2015

k-cuisine-2015กุมภาพันธ์ 2015

คลาสเรียนทำอาหารเกาหลี เปิดสอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10:00 ~ 11:30 น.

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รับจำนวน 12 ท่านเท่านั้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ปฏิทินคลาสเรียน

K-POP Dance


3 มีนาคม 2015 – 27 เมษายน 2015

เรียนทุกวันอังคาร

กิจกรรม

 • Listen-to-the-Cities-Poster-A3 150302

  งานประชุมการค้นคว้าเกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัยไทย-เกาหลี

  “Listen to the Cities” เป็นงานประชุมที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเกาหลีและไทยโดยผ่านตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นอ่านเพิ่มเติม...

 • b7-sm--

  นิทรรศการนี้เน้นให้ความสำคัญกับศิลปินหญิงจากสามเชื้อชาติ ได้แก่ ไทย เกาหลีและศิลปินเชื้อสายเยอรมัน-ฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย ศิลปินทั้งสามได้พยายามหาจุดเชื่อมต่อเพื่อเติมเต็มช่องว่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ‘Intermezzo'อ่านเพิ่มเติม...

 • whispering-of--new-year-thumb

  Whispering of the Nature - Happy New Year Concertอ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์

 • เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร เพลง ทำให้เกิดโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรากฎการณ์ดังกล่าว KOFICE เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่นิยมกระแสนิยมเกาหลีในการขอรับ เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ K-Pop , ละคร , ภาพยนตร์ ฯลฯ ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่นิยมในกระแสอ่านเพิ่มเติม...

 • news20150318

  The National Gugak Center hosts an international fellowship program for young professionals in the field of music including traditional musicians, ethnomusicologists, music educators, composers, etc. This program is part of the Cultural Partnership Initiative (CPI)อ่านเพิ่มเติม...

 • Screen Shot 2015-02-26 at 1.02.14 PM 1

  국립합창단에서는 광복70주년 기념 한민족 합창축제를 다음과 같이 실시하오니 많은 참여바랍니다. 

  2015.2.24, 국립합창단 예술감독อ่านเพิ่มเติม...