• new slide 6
  • new slide 7
  • new slide 8
  • new slide 9
  • new slide 10

ชั้นเรียน

คลาสเรียนอาหารเกาหลี

K-Cuisine

เปิดเรียน 8 ตุลาคม 2558 โดยเรียนวันที่ 8,12,14,16,19,22,26,29 ....

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ปฏิทินคลาสเรียน

K - Cuisine Class


เปิดเรียน 8 ตุลาคม 2558 โดยเรียนวันที่ 8,12,14,16,19,22,26,29 ตุลาคม 2558 ทั้งหมด 8 ครั้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.

kc-d
great 1
visit-korea-year
koreaness
07-korea-268x243
grand-sale2
wildland-fire

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์