ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยและดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมมิตรภาพ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดด้านวัฒนธรรมกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง และเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาเปิดประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมเกาหลีแท้ๆ ในประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมอบโอกาสพิเศษที่คุณจะได้รับประสบการณ์ตรงในด้านศิลปวัฒนธรรมเกาหลีผ่านนิทรรศการ ภาพยนตร์และการแสดง ในรูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ อีกทั้งยังมีการเรียนและงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อทุกท่าน จะได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นและคุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมประสบการณ์ได้ที่ห้องสมุด ห้องมัลติมีเดียและห้องวัฒนธรรม