mini-food-banner

K-Cuisine คลาสเรียนอาหารเกาหลี
เปิดเรียน จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...

mini-food-banner

คลาส K-Mini Food เรียนทำอาหารสตรีทฟู้ดเกาหลี โดยในครั้งนี้จะทำอาหารทั้งหมด 6 ชนิดอ่านเพิ่มเติม...

k-cuisine-2015กุมภาพันธ์ 2015

คลาสเรียนทำอาหารเกาหลี เปิดสอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10:00 ~ 11:30 น.

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รับจำนวน 12 ท่านเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม...

Cuisine-3คลาสเรียนทำเหล้าพื้นบ้านเกาหลี

สอนการหมักเหล้ามักกอลีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ จำนวน 3 ครั้ง 2 สัปดาห์ เริ่มเรียน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557อ่านเพิ่มเติม...