2013-novปัจจุบันนี้กระแสวัฒนธรรมเกาหลีได้แพร่หลายมากในประเทศไทย รวมถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำอาหารเกาหลีจากต้นตำรับ คลาสนี้เปิดเรียน 19 พฤษจิกายน 2013 เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18:00 ~ 19:00 น. เป็นเวลา 5 สัปดาห์อ่านเพิ่มเติม...