K-Cuisine

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คลาสนี้ขอสงวนสิทธิให้กับนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนคลาสอาหารเท่านั้น

คลาสเรียน K-Cuisine แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม A เรียนวันจันทร์ เวลา 10.00 – 11.30 น. จำนวน 15 ท่าน เปิดเรียนจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560อ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

ประกาศรับสมัคร นักเรียนคลาสเรียนอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประเภทบุคคลทั่วไป สอนโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเกาหลีอ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

ประกาศรับสมัคร คลาสK-Cuisine เดือนตุลาคม 2016 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเกาหลีและสื่อมวลชนอ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

K-Cuisine คลาสเรียนอาหารเกาหลีประจำเดือนกรกฎาคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!!!!! ครั้งนี้ตารางเรียน ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 11.30 น. เปิดเรียน 5 กรกฎาคม 2559 จำนวน 6 สัปดาห์ ผู้เรียน 15 ท่านเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม...