K-Cuisine-Class

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560

เมนูที่ชาวเกาหลีนิยมทำเมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น ไก่ทอดเกาหลี ผัดพริกหยวก หมูผัดกิมจิ เต้าหู้ทอด

เต้าหู้ยัดไส้ กิมจิมันดู ซุปมันดู

คลาสเรียน K-Cuisine แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่ม A เรียนวันจันทร์ เวลา 10.00 – 11.30 น. จำนวน 15 ท่าน

เปิดเรียนจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 - 30 ตุลาคม 2560 (หยุดจันทร์ที่ 9 และ23 ตุลาคม 2560)

กลุ่ม B เรียนวันพุธ เวลา 18.30 – 20.00น. จำนวน 15 ท่าน

เปิดเรียนพุธที่ 13 กันยายน 2560 – 18 ตุลาคม 2560

**สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6510165- 8**