K-Cuisine-Class

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารเดือนพฤศจิกายน– ธันวาคม2560

เมนูที่ใช้คันจังหรือซอสถั่วเหลืองเป็นเครื่องปรุงเช่นปูดองหรือคันจังเคจังพูลโกกิทัคคาลบีจิมดักบิบิมบับ

*คลาสนี้ขอสงวนสิทธิให้กับนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนคลาสอาหารเท่านั้น*

คลาสเรียนK-Cuisine แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่

- กลุ่มA เรียนวันจันทร์เวลา10.00 – 11.30น. จำนวน15ท่าน

เปิดเรียนจันทร์ที่6พฤศจิกายน2560 – 18ธันวาคม2560 (หยุดจันทร์ที่11ธันวาคม2560)

- กลุ่มB เรียนวันพุธเวลา18.30 – 20.00น. จำนวน15ท่าน

เปิดเรียนพุธที่8พฤศจิกายน2560 – 20ธันวาคม2560

**สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-6510165- 8**