cl1

ประกาศรับสมัคร คลาสเรียน Topik (15 สัปดาห์)

* สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ Topik 1 (1급) และ 2 (2급) แล้วเท่านั้น *

-Topik Level 1 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ Topik 1 (1급) แล้ว

[กลุ่ม A] จันทร์และพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น. นักเรียน 18 คนต่อกลุ่ม ห้องเซจง เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

[กลุ่ม C] อังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 13.00 น. นักเรียน 18 คนต่อกลุ่ม ห้องเซจง เปิดเรียนวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

-Topik Level 2 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ Topik 1 (2급) แล้ว

[กลุ่ม B] จันทร์และพฤหัสบดี เวลา 19.00 – 21.00 น. นักเรียน 12 คน ห้องฮุนมินจองอึม เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

[กลุ่ม D] อังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 13.00 น. นักเรียน 12 คน ห้องฮุนมินจองอึม เปิดเรียนวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

-สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6510165-8