k-academy-

ประกาศรับสมัครเรียน Topik 1 และ 2

ระยะเวลา 24 กรกฎาคม 2560 - 29 กันยายน 2560

Topik 1 เรียนวันจันทร์และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. จำนวน 9 คน

*สำหรับผู้ผ่าน Topik 1กึบ1 แล้ว*

Topik 2 เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน 10 คน

*สำหรับผู้ผ่าน Topik 1กึบ2 แล้ว*

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-0165-8**