k-academy-

ประกาศรับสมัครคลาสภาษาเกาหลี เซจง 2, 4, 6 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีอยู่แล้ว

เซจง 2, 4, 6 คือ ระดับของภาษาเกาหลี โดยผู้เรียนจะต้องใช้แบบเรียนของสถาบันเซจง เล่มที่ 2, 4, 6

*ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนใหม่ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี (ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแล้วสอบไม่ผ่านเข้าสอบครั้งนี้เพื่อเรียนใหม่)

Sejong 2:


จำนวน 7 คน

ระยะเวลา 16ต.ค.-20 ธ.ค.60

เรียนวันจันทร์ และ วันพุธ 09.30 – 12.00น.

ห้องเซจง

สอบคัดเลือก วันที่ 2 ตุลาคม 2560เวลา 10.00 น.

Sejong4:


จำนวน 6 คน

ระยะเวลา 16ต.ค.-20 ธ.ค.60

เรียน วันจันทร์ และ วันพุธ 13.30 – 16.00น.

ห้องเซจง

สอบคัดเลือก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.

Sejong6:


จำนวน 7 คน

ระยะเวลา 17ต.ค.-21 ธ.ค.60

ตารางเรียน วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 09.30 – 12.00น.

ห้องเซจง

สอบคัดเลือก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

*ทุกคอร์สประกาศผลสอบ 4 ต.ค.2560*

* สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-0165-8