pop

วันเวลา : ทุกวันอังคาร 18.00 – 19.00

เริ่มเรียน : วันที่ 9 สิงหาคม 2559อ่านเพิ่มเติม...

pop เปิดเรียน 5 เมษายน 2559
จำนวน 8 สัปดาห์ ทั้งหมด 15 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
อ่านเพิ่มเติม...

pop คลาสเรียน K-Pop Dance
เปิดเรียนวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...

popK-Pop Dance เปิดสอนวันที่ 12 พฤษภาคม 2015 เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00 – 19.00 น.อ่านเพิ่มเติม...