pop

ประกาศรับสมัคร คลาสเรียนเต้น K-Pop Dance

เปิดเรียนวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560อ่านเพิ่มเติม...

pop

ประกาศรับสมัคร คลาสเรียนเต้น K-Pop Dance

เปิดเรียนวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

กลุ่ม A 18.00 -19.00 น.อ่านเพิ่มเติม...

pop

คลาสเรียนเต้น K-Pop เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กลุ่ม A เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00 – 19.00 น. เปิดเรียน 17 มกราคม 2560..อ่านเพิ่มเติม...

pop

วันเวลา : ทุกวันอังคาร 18.00 – 19.00

เริ่มเรียน : วันที่ 9 สิงหาคม 2559อ่านเพิ่มเติม...