d

คลาสเรียนเต้น K-Pop เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กลุ่ม A เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00 – 19.00 น. เปิดเรียน 17 มกราคม 2560

กลุ่ม B เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น. เปิดเรียน 19 มกราคม 2560

ระยะเวลา : 8 สัปดาห์

จำนวนที่รับ :15 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอลงทะเบียนได้ที่ 02 651 0165-8