K-beat-2015-img

คลาสเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี K-Beauty Class เปิดสอน 29 กันยายน 2559 เวลา 16.00-17.00 ...อ่านเพิ่มเติม...

K-beat-2015-img

คลาสเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี โดยใช้เครื่องสำอางค์ อ่านเพิ่มเติม...

K-beat-2015-img

คลาสเรียนดนตรีพื้นบ้านเกาหลี

กลุ่มที่ 1 ขลุ่ยเกาหลีอ่านเพิ่มเติม...

K-Brush Poster

คลาสวาดภาพด้วยพู่กันสไตล์เกาหลี สอนโดยศิลปินชาวเกาหลี Gi – Ok Jeon เปิดสอนวันที่ 27 พฤษภาคมนี้อ่านเพิ่มเติม...