K-beat-2015-img

สำหรับผู้ที่มึกล้องถ่ายรูปและต้องการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เปิดคลาส

K-PIX ให้คุณได้รับประสบการณ์ถ่ายรูปจากช่างภาพมืออาชีพจากสำนักข่าว YTNอ่านเพิ่มเติม...

K-beat-2015-img

โอกาสดีๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีและ K-Pop Academy

ได้จัดคลาสเรียนร้องเพลง K-Pop Academyอ่านเพิ่มเติม...

K-beat-2015-img

คลาสเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี K-Beauty Class เปิดสอน 29 กันยายน 2559 เวลา 16.00-17.00 ...อ่านเพิ่มเติม...

K-beat-2015-img

คลาสเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี โดยใช้เครื่องสำอางค์ อ่านเพิ่มเติม...