k-academy

คลาสเรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลี K-Beauty Class: Korean Big eyes make up Look

เปิดสอน 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น. จำนวน 20 ท่านเท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-651- 0165~8