ขอแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในนามรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชนเกาหลีทุกคน ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงขอแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวไทยทุกคนอ่านเพิ่มเติม...

Sympathy

Korean Speaking

‘Sympathy’

Korean Traditional Fusion Music Performanceอ่านเพิ่มเติม...

Big Bang

Korean Speaking

บิ๊กแบงกับตำแหน่ง Creative Icon แห่งชาติ. บิ๊กแบงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตกิตติมศักดิ์สำหรับแคมเปญโปรโมทประเทศ Creative Koreaอ่านเพิ่มเติม...

Friends of Korea 2016

Korean Speaking

모니터단 소개
대한민국의 올바른 정보와 아름다운 문화를 알리기 위해 문화체육관광부 해외문화홍보원은 오류시정 글로벌 모니터단(Friends of Korea)을 운영하고 있습니다. 한국에 대한 잘못된 정보와 이미지를 바로 잡고, 진정한 한국을 알리는데 열정적으로 활동할 분들의 많은 지원 바랍니다.อ่านเพิ่มเติม...