ทัศนศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีทัศนศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเปิดโอกาสให้คณะนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและทำกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมฯอ่านเพิ่มเติม...

Korean Culture Caravan

กิจกรรม Korean culture caravan เป็นกิจกรรมที่ทางเราจัดขึ้นเพื่อเผื่อแพร่วัฒนธรรมเกาหลี มีกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Magic show , มีสื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลี , มีการทำหน้ากากจากกระดาษฮันจีซึ่งเป็นกระดาษเฉพาะของคนเกาหลี , มีการแสดง “กายาคึม”ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของเกาหลี นอกจากนั้นเรายังมีเกมให้ร่วมสนุกเป็นการละเล่นของคนเกาหลีที่มีชื่อว่า ทูโฮ ไปยังโรงเรียนพื้นที่ต่างๆที่ของประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม...

งานWhispering of the Nature จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี โดยงานในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีพื้นเมืองเกาหลี คือ คายากึม และการเป่าใบไม้ โดยมีศิลปินพื้นเมืองไทยเป็นแขกรับเชิญพิเศษอ่านเพิ่มเติม...

เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีที่ทางสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้

กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาอ่านเพิ่มเติม...