foodmaster

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. ซึ่งจะนำท่านไปเรียนรู้ไปกับการทำขนม " ยูกวา " และยังได้ร่วมทำขนมชนิดนี้ไปกับสุดยอดมาสเตอร์ Kim Kyu Heun มาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมยูกวา

พลาดไม่ได้แล้ว สำรองที่นั่งได้ที่ 02-6510165-8

**งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 70 ท่านเท่านั้น