กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

 

Screenshot 6

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 4