ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเปิดโอกาศให้คณะนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและทำกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมฯ

Screenshot 17

Screenshot 18

Screenshot 19

Screenshot 19