whispering-of--new-year-thumb

Stress Management Meditation โดย ดร.ลี ซุน อ๊ก วันจันทร์ที่ 28 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน และ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ทุกรอบเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องฮันมาดัง ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโทร 02-6510165-8อ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

งาน I Love Korea: K-Festival จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถด้านการร้องและการเต้นอ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา” เป็นงานเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลในการใช้ชีวิตให้กับวัยรุ่น จากผลงานของ คิมนันโด ศาสตราจารย์ นักวิจัยเทรนด์...อ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

"2016 Seoul Week ณ กรุงเทพมหานคร"

ร่วมสนุกกับงาน “การฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร-กรุงโซล” พบกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีอ่านเพิ่มเติม...