ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย มีกำหนดเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 นี้

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย มีกำหนดเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 นี้ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งอ่านเพิ่มเติม...