ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจะจัดงานK-pop singing Contest in Bangkok, Countdown to PyeongChang 2018อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Road to PyeongChang 2018 in Bangkok” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาอ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีสัมผัสเทศกาลประจำปีเกาหลีได้ในงานChuseok : Homecoming Day อ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจะนำขบวนวัฒนธรรมสัญจรเพื่อนำความสนุกไปให้น้องๆ ณ พื้นที่ จังหวัดนครพนม ทั้ง 3 โรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายม 2560 โรงเรียนนาแกพิทยาคมอ่านเพิ่มเติม...