whispering-of--new-year-thumb

งาน I Love Korea: K-Festival จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถด้านการร้องและการเต้นอ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา” เป็นงานเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลในการใช้ชีวิตให้กับวัยรุ่น จากผลงานของ คิมนันโด ศาสตราจารย์ นักวิจัยเทรนด์...อ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

"2016 Seoul Week ณ กรุงเทพมหานคร"

ร่วมสนุกกับงาน “การฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร-กรุงโซล” พบกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีอ่านเพิ่มเติม...

whispering-of--new-year-thumb

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่สนับสนุนในการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีเป็นอย่างดีในด้านต่างๆอ่านเพิ่มเติม...