k-attire

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจะนำขบวนวัฒนธรรมสัญจรเพื่อนำความสนุกไปให้น้องๆ ณ พื้นที่ จังหวัดนครพนม ทั้ง 3 โรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายม 2560
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเรณูนครพิทยานุกูล
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
น้องๆจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ เช่น ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลี ชมการสาธิตทำอาหารเกาหลี เล่นเกมส์ ร่วมเล่นดนตรีและร้องเพลง
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย