งานWhispering of the Nature จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี โดยงานในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีพื้นเมืองเกาหลี คือ คายากึม และการเป่าใบไม้ โดยมีศิลปินพื้นเมืองไทยเป็นแขกรับเชิญพิเศษ

Screenshot 13

Screenshot 14

Screenshot 15

Screenshot 16