k-attire

14ธันวามาซิมามาสนุกกัน! มากินมาเล่นมารับของรางวัลมาสนุกกันวัน Korean Culture Day

เทศกาลแห่งความสุขมาถึงแล้วศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษไว้ให้ทุ

กท่านเพื่อส่งท้ายปีนี้เชิญทุกท่านมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเข้าคลาสเต้น K-

POP Dance

สุดมันส์และถ่ายภาพประจำตัวในชุดฮันบกรับรองว่างานนี้มือถือของท้องอิ่มกลับบ้านกัน

ทุกคนแน่นอน !!รับจำนวนจำกัดเพียง 70

ท่านเท่านั้นผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรับบัตรชมภาพยนตร์เกาหลีที่จะจัดณพารากอนซินีเพล็

กส์ระหว่างวันที่21-24ธันวาคมนี้สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6510165-8