k-attire

มาตกแต่งบิงซูกัน!

วันเด็กที่จะถึงนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคว

ามสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ในงานPyeongChang 2018 Passion.connected. [D-30] in

Bangkok “Bingsu Art Contest” วันที่ 10 มกราคม 2018สถานที่Central World, Central Court (indoor )

ชั้น 1 เพียงแค่ท่านควงคู่เพื่อนหรือคนในครอบครัวเข้าร่วมแข่งขันตกแต่งบิงซูในTheme

PyeongChang2018 Olympic Winter Gamesคู่ที่ชนะการแข่งขันรับไปเลยแพ็คเกจทัวร์ 5 คืน 3

วัน 2 ที่นั่งเปิดรับผู้สมัครเพียง50 คู่เท่านั้น

ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 15.00 – 16.00 น.

การแข่งขันรอบแรก 16.00 – 18.00 น.

การแข่งขันรอบที่ 2 18.00 – 20.00 น.

การแสดงและกิจกรรมอื่นๆ 20.00 - 21.30 น.

*กติกา*

1. ผู้สมัคร

1.1ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ

1.2บุคคลทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลในครอบครัว)

2. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์เพื่อทำการแข่งขันและตกแต่งดังรายการต่อไปนี้

2.1ถ้วยใส่บิงซูสีดำขนาด14.5เซนติเมตร

2.2ป๊อกกี้

2.3โอรีโอ

2.4คิทแคท

2.5มาร์ชแมลโล

2.6เรนโบทอปปิ้ง

2.7สตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ซอส

2.8นมข้นหวาน

***ผู้สมัครสามารถเตรียมอุปกรณ์ประดับตกแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับงานPyeongChang 2018 Olympic Winter Games

ได้ไม่เกินทีมละ5 ชนิด**

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-651- 0165-8 ***