k-attire

“สุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการทานอาหารที่ดี”

ดังนั้นมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเมนู“TteokManduGuk”

เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีกันค่ะ

ต็อกมันดูกุกนั้นนอกจากจะมีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพอยู่คับถ้วยแล้วชาวเกาหลียังมีความเ

ชื่อว่าหากใครได้รับประทานในวันปีใหม่จะเป็นสิริมงคลและทำให้อายุยืนอีกด้วยศูนย์วั

ฒนธรรมเกาหลีจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนทำ“TteokManduGuk”ในวันที่18มกราคม

นี้เวลา18:30 – 20:00น. กันค่ะ

งานนี้ได้เรียนจากเชฟตัวจริงรับรองว่าทั้งสนุกได้ความรู้และสามารถกลับไปทำทานเอง

ที่บ้านได้แน่นอนค่ะ!

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-6510165- 8