Screenshot 37

มุมจัดแสดงสิ่งของทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ

Screenshot 38

บูทจัดแสดง

Screenshot 39

พนักงานศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีรอให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมค่ะ

Screenshot 40

การจัดแสดงตุ๊กตาในชุดฮันบก

Screenshot 41

ภาพบรรยากาศด้านหน้าบูทจัดแสดง

Screenshot 42

งานแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลี

Screenshot 43