ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

Wings poster-thumb

หัวข้อเดียวกัน ต่างมุมมอง
4 ประเทศ พันเรื่องราว

สวัสดี? พวกเราทักทายผ่าน รูปภาพและศิลปะ พวกเรากำลังบอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพวกเรา แม้ว่าเราจะมาจากคนละประเทศ พูดคนละภาษา มีอาหารและประเพณีที่แตกต่างกัน มันจะเป็นการดีถ้าเราเข้าใจกันและกัน.อ่านเพิ่มเติม...

hangeul calli thumb

นิทรรศการ Korean Calligraphy “ Hangeul, blooms in Thailand ”

นกึลเป็นตัวอักษรเขียนพื้นเมืองของเกาหลี ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช 1443 โดยพระเจ้าเซจง กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี พระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรฮันกึลขึ้นเนื่องจากเห็นว่าตัวอักษรจีนนั้นมีความแตกต่างและค่อนข้างยากอ่านเพิ่มเติม...

REVIVAL

งานแสดงผลงานศิลปะโดยศิลปินเกาหลี ยองฮี คิมและศิลปินไทย คงศักดิ์ กุลกลางดอน ผลงานของทั้งสองเป็นวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันอ่านเพิ่มเติม...

INCHEON

นิทรรศการ Incheon Gateway to Korea จัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองอินชอนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอ่านเพิ่มเติม...