ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

นิทรรศการ อาร์ต มารุ

นิทรรศการ อาร์ต มารุ / 19  มีนาคม ~ 16  พฤษภาคม 2014
อาร์ต มารุ คือโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย เป็นเวทีสำหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะที่ผ่านการเลือกสรรจากศิลปินไทยและเกาหลีเป็นประจำทุกปีในหัวข้อต่างๆ มารุเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกบริเวณกลางบ้านเกาหลี หรือที่เรียกว่า ฮันอก

อาร์ต มารุ : วายโทเปีย
นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมผลงานศิลปะของศิลปินชาวไทย 2 ท่าน และชาวเกาหลีที่ทำงานในประเทศไทยอีก 2 ท่าน 
ขอเชิญชมนิทรรศการและเพลิดเพลินไปกับความโรแมนติก ดินแดนในอุดมคติ พื้นที่ว่าง และพลังงานอ่านเพิ่มเติม...

KPOP1

นิทรรศการภาพถ่ายและวีดิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 31 มกราคม 2556อ่านเพิ่มเติม...

KPOP1

นิทรรศการจากแม่น้ำฮันสู่เจ้าพระยาครั้งทื่ 3 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2556อ่านเพิ่มเติม...

KPOP1

Transform Korean-Thai Contemporary Art Exhibition จัดแสดง 4 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2556อ่านเพิ่มเติม...