ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

KPOP1

นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายศิลปินเกาหลีที่มีชี่อเสียง รวมถึงของที่ระลึกจากกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทย โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2556อ่านเพิ่มเติม...