ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

webtoon poster

ข้อมูลทั่วไป

นิทรรศการ Worldwide Webtoon เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับเว็บตูน(เว็บไซต์การ์ตูน) ของเกาหลี โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีเข้าด้วยกันออกมาเป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงอ่านเพิ่มเติม...

webtoon poster

- นิทรรศการ : Type Font Typography
- ระยะเวลา : 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
- สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย
- ผู้จัด : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม...

webtoon poster

ข้อมูลทั่วไป

นิทรรศการ Worldwide Webtoon เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับเว็บตูน(เว็บไซต์การ์ตูน) ของเกาหลี โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีเข้าด้วยกันออกมาเป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงอ่านเพิ่มเติม...

ZoominKorea

ข้อมูลทั่วไป

“หัวข้อ : Zoom in Korea : Jeju Island : Stone, Wind, and Haenyeo

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน ปี2015

สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย

ผู้จัด : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม...