ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

webtoon poster

นิทรรศการ เค-บุ๊กส์ ที่รวบรวมหนังสือแปลจากนักเขียนเกาหลี ซึ่งแปลโดยนักแปลไทยที่โด่งดังทุกเล่มอ่านเพิ่มเติม...

webtoon poster

นิทรรศการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดั้งเดิมระหว่างไทย-เกาหลี โดยมีการจัดแสดงงานหัตถกรรมจากศิลปินทั้ง 2 ประเทศอ่านเพิ่มเติม...

webtoon poster

ข้อมูลทั่วไป

นิทรรศการ Worldwide Webtoon เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับเว็บตูน(เว็บไซต์การ์ตูน) ของเกาหลี โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีเข้าด้วยกันออกมาเป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงอ่านเพิ่มเติม...

webtoon poster

- นิทรรศการ : Type Font Typography
- ระยะเวลา : 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
- สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย
- ผู้จัด : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม...