ภายในศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติ ที่เป็นศิลปะของเกาหลี โดยนิทรรศการมีการสับเปลี่ยนทุก 2 เดือน

webtoon poster

ข้อมูลทั่วไป

นิทรรศการ Worldwide Webtoon เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับเว็บตูน(เว็บไซต์การ์ตูน) ของเกาหลี โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีเข้าด้วยกันออกมาเป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงอ่านเพิ่มเติม...

ZoominKorea

ข้อมูลทั่วไป

“หัวข้อ : Zoom in Korea : Jeju Island : Stone, Wind, and Haenyeo

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน ปี2015

สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย

ผู้จัด : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม...

Listen-to-the-Cities-Poster-A3 150302

งานประชุมการค้นคว้าเกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัยไทย-เกาหลี

“Listen to the Cities” เป็นงานประชุมที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเกาหลีและไทยโดยผ่านตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นอ่านเพิ่มเติม...

b7-sm--

นิทรรศการนี้เน้นให้ความสำคัญกับศิลปินหญิงจากสามเชื้อชาติ ได้แก่ ไทย เกาหลีและศิลปินเชื้อสายเยอรมัน-ฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย ศิลปินทั้งสามได้พยายามหาจุดเชื่อมต่อเพื่อเติมเต็มช่องว่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ‘Intermezzo'อ่านเพิ่มเติม...