นิทรรศการจากแม่น้ำฮันสู่เจ้าพระยาครั้งทื่ 3 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2556

Screenshot 17

Screenshot 18

Screenshot 19

Screenshot 19