k-chop

 


K-Chopsticks : The Art for Life ในเอเชียตะวันออกนั้นตะเกียบไม่ใช่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและพื้นเพของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่รวมความเป็นมาของตะเกียบเอเชียตะวันออกได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน จะได้เห็นถึงความสวยงามและความแตกต่างของตะเกียบทั้ง 3 ประเทศ โดยนิทรรศการนี้ได้นำผลงานศิลปะส่งตรงจากเมืองชองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเมืองชื่อดังทางด้านตะเกียบของเกาหลี

นอกจากตะเกียบแล้ว บริเวณ Art gallery ชั้น 2 จะมีผลงานศิลปะของศิลปินเมืองชองจู เช่น พระพุทธรูปไม้แกะสลักของอาจารย์ฮามยองซอก ภาพวาดด้วยเหล็กร้อนจากอาจารย์คิมยองโจ และผลงานจากอาจารย์ลีจองกุก เป็นต้น ท่านใดสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เวลา 9.00 – 17.00 น.