นิทรรศการภาพถ่ายและวีดิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 31 มกราคม 2556

Screenshot 17

Screenshot 18

Screenshot 19

Screenshot 19

Screenshot 19