กิจกรรม K-Cinema Night เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้น โดยมีการฉายภาพยนตร์ทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีได้ซึมซับกับวัฒนธรรมโดยผ่านภาพยนตร์

K-Cinema-night.poster-new

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 "Midnight F.M.”

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 "The Terror, LIVE”อ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema-night.poster-new

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 "Midnight F.M.”

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง "The Terror, LIVE”อ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema-night.poster-new

* หมายเหตุ : รอบชมภาพยนตร์จะมีการคลาดเคลื่อนจากวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน จึงมีการเลื่อนการแสดงออกไปอ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema-night.poster-new

วันพุธที่ 29 เดือนมิถุนายน 2559 "Miss Granny"

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2559 "The Con Artist"อ่านเพิ่มเติม...