กิจกรรม K-Cinema Night เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้น โดยมีการฉายภาพยนตร์ทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีได้ซึมซับกับวัฒนธรรมโดยผ่านภาพยนตร์

ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง Take off ในงานK-Cinema Night: Mark on your Calendarอ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง The Age of Shadowsในงาน K-Cinema Night: Mark on your Calendar

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน2560เวลา 18.00 น. อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชมภาพยนตร์เรื่อง Train to Busanในงาน K-Cinema Night: Mark on your Calendar

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560เวลา 18.00 น.อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เรื่อง "Intruders"

สนใจชมภาพยนตร์ สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ 02-6510165-8อ่านเพิ่มเติม...