กิจกรรม K-Cinema Night เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้น โดยมีการฉายภาพยนตร์ทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีได้ซึมซับกับวัฒนธรรมโดยผ่านภาพยนตร์

K-Cinema Night " Melody of Life " เริ่มฉาย 18.00 น. ลงทะเบียน 17.30 น. สำรองที่นั่งได้ที่ 02-6510165-8อ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema Night "Korean Blockbuster Movie Series" เริ่มฉาย : 18.00 น. ลงทะเบียน 17.30 น.  

สถานที่  : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (ห้องฮันมาดัง)อ่านเพิ่มเติม...