กิจกรรม K-Cinema Night เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้น โดยมีการฉายภาพยนตร์ทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีได้ซึมซับกับวัฒนธรรมโดยผ่านภาพยนตร์

K-Cinema-night.poster-new

วันพุธที่ 29 เดือนมิถุนายน 2559 "Miss Granny"

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2559 "The Con Artist"อ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema-night.poster-new

K-Cinema Night “The man with guns”

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 “ Mr. Socrates”อ่านเพิ่มเติม...

K-Cinema-night.poster-new

โปรแกรมภาพยนตร์ K-Cinema Night ( Lee Chang-Dong’s Masterpieces)

โปรแกรมภาพยนตร์ประจำเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558 ภาพยนตร์จากผู้กำกับชื่อดัง Lee Chang –Dongอ่านเพิ่มเติม...

cinema-thu

โปรแกรมภาพยนตร์ K-Animation เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นผลงานการสร้างของผู้สร้างเกาหลีอ่านเพิ่มเติม...