วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. เรื่อง "The Neighbors"

สนใจชมภาพยนตร์ สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่02-6510165-8