วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เรื่อง "Intruders"

สนใจชมภาพยนตร์ สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ 02-6510165-8